Menu

Financování a podpora EU

V roce 2021 získala firma Lington Accessories, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Vylepšení webových stránek Mujjogurt.cz Praze za účelem zlepšení prezentace projektu MůjJogurt a zpřehlednění jeho webu. Očekávaným výstupem je plně funkční a uživatelský přívětivý web.

Projekt Vylepšení webových stránek Mujjogurt.cz spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Vylepšení webových stránek Mujjogurt.cz spolufinancován Evropskou unií.